העץ בורוד – ערכת אבנים שנייה למטפלות

העץ בורוד – ערכת אבנים שנייה למטפלות

התמונה לצורך המחשה בלבד

פרטים בקרוב…..